Planum

Visie
Het primair onderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van  leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. 

Die opdracht vraagt om een andere meer innovatieve aanpak, waarbij het accent verschuift van didactiek naar pedagogiek. Van kennisoverdracht naar de ontwikkeling vanuit eigen talent, in samenhang met anderen vanuit de maatschappelijke context. 

Tegelijkertijd worden scholen geconfronteerd met krimp van het aantal leerlingen. Om deze krimp te voorkomen zijn onderwijsinstellingen genoodzaakt maximaal relevant te worden voor de doelgroep en onderscheidend ten opzichte van overige instellingen.  

Het initiëren en uitvoeren van deze opdrachten stelt hoge eisen aan de structuur en cultuur van een school, de docenten, de schoolleider en het bestuur. 

Missie
Door diepgaande kennis van en ervaring met innovatie onderwijs verander-management(processen) en positionering van instellingen voor primair onderwijs is Planum op strategisch en operationeel niveau partner van besturen. Een samenwerking met Planum levert besturen de omslag naar nieuw eigentijds onderwijs op, een zeer efficiënt werkende organisatie met hoog betrokken medewerkers en ouders en groei in het aantal leerlingen

Wie is Planum: 
Planum is voor besturen van primaire onderwijsinstellingen de strateeg en uitvoerder van onderwijsinnovatie en positionering. De ervaring leert dat je begint met de zorg voor een goed startpositie.