Ervaringen

Ervaringen

 

Begeleiding van schoolteams in de ontwikkeling van visie, missie, onderwijsconcept en een strategisch plan om tot realisatie te komen.

"Planum kreeg van ons de opdracht om vanuit een visie en missie naar een toekomstbeeld te gaan met ons team. Met het uiteindelijke doel een onderwijsconcept te creëren en een strategisch plan om dit doel te bereiken. Opvallend in de aanpak was dat we met niets begonnen en na een aantal sessies een heleboel materiaal hadden. Op speelse wijze communiceerden we met en over elkaar door o.a. toneelstukjes over praktijksituaties. De weerstand tegen verandering verdween of was er eigenlijk niet. We kozen zelf aan het slot, maar hadden eigenlijk al veel eerder op creatieve wijze keuzes gemaakt zonder dat we het wisten." 

 

Begeleiding van medewerkers in een verandertraject

"Er was te weinig cohesie en onderling vertrouwen binnen het team. De directeur kon door eigen betrokkenheid onvoldoende sturen. Planum, in de persoon van Johan Verstappen, heeft het team zodanig begeleid, dat er sprake kon zijn van een nieuwe start, een half jaar later. Na een probleemanalyse werd het team geconfronteerd met een aantal zwakke, maar ook sterke punten. Daarna volgde een begeleidingstraject op individueel niveau. De gesprekken, waarbij Johan’s positieve betrokkenheid en energie duidelijk naar voren kwamen, droegen bij tot meer inzicht in persoonlijk en professioneel functioneren bij de teamleden. Een geschikte locatie en een prettige ambiance bevorderden, samen met de deskundige begeleiding, het zicht op mogelijkheden om als team beter te functioneren.

Aan het eind van het traject werd duidelijk dat er een nieuw team was ontstaan, dat startbekwaam was voor de toekomst. Kenmerkend voor de begeleiding van Johan was, dat hij altijd beschikbaar was. Wanneer er vragen of onduidelijkheden waren was dat vrijwel altijd op dezelfde dag bespreekbaar. Tijdens een periode, waarin een school zich “in zwaar weer” bevindt, is daar erg veel behoefte aan." 

 

De school en het team begeleiden met het invoeringstraject “circuitmodel” en werven nieuwe directeur.

"Na een (te) lange periode van observatie kwamen de lekken in de schoolorganisatie boven water. Op het moment dat de tijd begon te dringen, werd er door Johan als interim-directeur doortastend gehandeld en gecommuniceerd met maximaal behoud van relaties. Een sterke factor was dat de nieuwe directeur door Johan op hoofdlijnen werd ingewerkt en qua problematiek volledig uit de wind werd gehouden. Aan het einde van het schooljaar kon er een bijna volledig ververst team aan de ouders worden voorgesteld. Dit alles binnen de termijn zoals opgenomen in de opdracht. Met de mensen in het huidige team kan gebouwd worden aan een nieuwe schoolcultuur en organisatie. Tot mijn tevredenheid kan ik nu zeggen, dat dit gaat lukken!"