Interim Management

Interim Management

Interim directie

De taak van een interim-directeur is onder meer zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken. In de visie van Planum is de rol van de interim-directeur dan ook een dienende rol. Geen mannetjesmakerij, maar dienstbaar aan alle mensen in de werksituatie. Johan Verstappen zal bij het constateren van problemen met daadkracht beslissingen nemen in het belang van de organisatie.

De werkwijze

Als buitenstaander kijkt Planum fris aan tegen de problematiek. Ons doel is ervaring, kennis en kunde te delen en zo samen tot een oplossing te komen. Bovendien verstaan wij de kunst van het luisteren en het intensief communiceren met alle betrokkenen. Ook zij wij niet bang af te wijken van standaardpaden. Vaak kiest Planum juist voor creatieve invalshoeken.

Johan Verstappen heeft in het verleden opnieuw verbindingen tot stand gebracht in organisaties waar die er niet (meer) waren. Door zijn inspiratiekracht heeft hij weer nieuw enthousiasme in de teams gebracht.

Planum is helderheid

Eerlijkheid, openheid en duidelijkheid zijn van belang voor zowel de mens als de organisatie. De gestelde doelen kunnen bij aanvang soms confronterend zijn voor betrokkenen, maar oplossingen komen stapsgewijs vanzelf snel dichterbij. 

Interim Management