Leergang Leiderschap

Leergang Leiderschap

In binnenkort start de Leergang Leiderschap voor 10 tot 15 schoolleiders. Een intensief programma van tien sessies in vijf modules, verspreid over een jaar, geeft je de regie in handen van je eigen ontwikkeling tot een krachtig schoolleider met visie en een authentiek verhaal.
 
Juist de eigenheid van een mens is de bron van zijn kracht om de omgeving te beïnvloeden. Geen talent mag daarom verloren gaan.
 
Instrumenten en inhoud van de Leergang Leiderschap
Tijdens de leergang gaan we aan de slag met analyses van je persoonlijke kenmerken en competenties. Individuele coaching en mentoring, diverse opdrachten en een reflectieverslag zijn de instrumenten om de inhoud vorm te geven.
 
Beoogde resultaten van de Leergang Leiderschap
Jij als persoon, je persoonlijkheid en verhaal staan centraal in de Leergang Leiderschap.
 
De Leergang Leiderschap spreekt jouw talent aan om als schoolleider:
  • daadwerkelijk leiding te kunnen en te durven geven,
  • moeilijke en te waarderen zaken te benoemen,
  • een professionele dialoog te voeren met de mensen in je team,
  • vanuit je eigen visie aan de kwaliteit van het onderwijs te werken en
  • met een authentiek verhaal het vertrouwen te winnen van ouders, medezeggenschapsraden en belanghebbenden
Meer informatie of aanmelden: Johan Verstappen 06 518 02 551
Leergang Leiderschap