De Leergang Leiderschap van Planum, omdat de leider het verschil maakt!

De Leergang Leiderschap van Planum, omdat de leider het verschil maakt!

Waarom Leiderschap?

Het onderwerp leiderschap wordt in organisaties nauwelijks besproken. De werkdruk is groot, er staat veel op de agenda. Als het maar loopt op een school is leiderschap niet het eerste aandachtspunt. Juist omdat de schoolleider in zijn onderwijsorganisatie van belang is voor alle betrokkenen dient het onderwerp leiderschap hoog op de agenda te staan.

Wat is Leergang Leiderschap?

Intern is er een leiderschapsmodel ontwikkeld door Planum welke specifieke accenten legt. Termen daarbij zijn: omgevingsbewust, dialogisch, inspirerend vanuit visie en effectief. In 2010 zijn in ons bedrijf de eerste stappen gezet om hier vorm aan te geven. Wij zijn er echt van overtuigd dat de leider in de onderwijsorganisatie er toe doet. Hij of zij kan het verschil maken. Hiervan zijn er vele voorbeelden. Voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Helaas komen we ook vaak tegen dat het niet zo goed gaat. Dat een aantal facetten van leiderschap geen aandacht krijgt, alsof het er niet toe doet.

Waarin onderscheidt deze Leergang Leiderschap Planum zich?

De leergang kenmerkt zich door de actieve rol van de deelnemer in combinatie met de mededeelnemers en de docenten. Reflectie op het eigen functioneren, op de eigen organisatie en op de rol en invloed die de schoolleider heeft op het onderwijskundige proces, het pedagogische en didactische klimaat en het teamklimaat. Maar vooral ook bewustwording ten aanzien van de richting die de leider geeft aan de organisatie om uiteindelijk de leerling toe te rusten voor de toekomst.

Met wie werkt Planum samen?

Om echt stil te staan bij alle facetten van Leiderschap in het onderwijs heeft Planum in samenwerking met een drietal professionele trainers/coaches een Leergang Leiderschap ontwikkeld. In de samenwerking doen mee: Karin Jensma van Mekander, Sjoerd Boonstra van InterABC en Carin van Raaij van Commitca.

Met vriendelijke groeten,

Johan Verstappen, directeur Planum