Edukans resultaten Ethiopië 2012

Edukans resultaten Ethiopië 2012

Edukans resultaten Ethiopië 2012

Planum steunt het project van Edukans in Ethiopië. Daarom zijn wij mede trots op wat Edukans vorig jaar heeft bereikt.

De economische en politieke situatie in Ethiopië verbetert. Op het platteland worden voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs en het gebruik van mobiele telefoons steeds meer toegankelijk. Toch gaat 18 procent van de kinderen nog steeds niet naar de basisschool. Kinderen die wel naar school gaan, vallen met name op het platteland te vroeg uit.

Belangrijke resultaten uitgelicht

  • Op 75 scholen stegen de leerresultaten van de leerlingen. Leraren werden getraind in actief lesgeven en brengen het nu in de praktijk. Ook gebruiken docenten ICT-middelen om hun lesplannen te maken. Dit maakt hun werk een stuk efficiënter.
  • In de projecten is het aantal meisjes iets hoger dan het aantal jongens. Dat is een mooi resultaat, want meisjes op school is niet vanzelfsprekend. Ze worden soms joOng uitgehuwelijkt en ouders zien investeren in een zoon als rendabeler dan in een dochter. In 2012 pakte Edukans samen met de Nederlandse stichting Equal Education de achterstand van meisjes in het middelbaar onderwijs aan.
  • De projecten Functional Adult Literacy, een combinatie van alfabetisering en vaardigheden, zijn heel succesvol. Vooral vrouwen en meisjes leren lezen en schrijven. En zetten een eigen kleine onderneming op waarmee zij hun eigen inkomen verdienen.
  • 1.090 Boeren (en boerinnen!) leerden de afgelopen drie jaar betere landbouwmethodes te gebruiken. Gevolg? Hogere inkomsten waardoor hun kinderen meer kansen krijgen naar school te gaan. Ook leerden de boeren andere ambachten en vaardigheden waarmee op het platteland geld kan worden verdiend: kippen houden, bakstenen maken, eenvoudige toiletten aanleggen.
  • Het digitale lesprogramma The World Starts With Me - ontwikkeld door Educaids - leert jongeren zelf keuzes maken in hun seksuele gezondheid. De succesvolle test door 800 leerlingen deed de Nederlandse Ambassade besluiten 1,95 miljoen euro te investeren in uitbreiding van het programma. 
  • 44 (toekomstige) docenten uit Nederland werkten samen met hun Ethiopische collega’s aan beter onderwijs.

http://jaarverslag.edukans.nl/inhoudsopgave/2-ons-werk-in-ontwikkelingslanden/2-2-ethiopie/

Edukans resultaten Ethiopië 2012