Verslag van een middag over vitaal leiderschap in het onderwijs

Verslag van een middag over vitaal leiderschap in het onderwijs

Loyale Rebellen over vitaal leraarschap

“Voor mij is de ideale docent  een dwarsligger en dwarsdenker. Een zalm die tegen de stroom in zwemt. Maar daarvoor moet je wel leren zwemmen! Daarvoor heb je leermeesters nodig, mensen die feedback geven en je op je pad houden.”

10 april vond alweer de laatste editie Loyale Rebellen van dit schooljaar plaats. Een middag door Maarten Mulderije en Jaap Bakkelo die vanuit hun Montessori praktijk lieten zien hoe je vitaal kunt blijven als professional in het onderwijs. De sleutel blijkt passie. In dit beknopte verslag van de middag is te lezen hoe Maarten als docent Duits en Jaap als leidinggevende dit bereiken.

Inhoudelijk verhaal en workshop dit keer door:
Maarten Mulderije, leraar Duits aan het Zernike Montessori College Groningen/Haren en docent aan de NHL leraaropleiding Duits, en
Jaap Bakkelo, vestigingsdirecteur aan het Zernike Montessori College Groningen/Haren.

Het werd ons allemaal direct heel duidelijk gemaakt; de voorwaarde om als leraar – maar ook als professional in andere vakgebieden– vitaal te blijven is passie. Passie voor je vak, voor de leerlingen en vooral voor wat jij doet.
Wat betreft Maarten Mulderije heeft passie een heel sterke link met autonomie. Voor hem betekent autonomie dat je in het onderwijs datgene doet waar je volledig achter staat. Dat is niet altijd wat de vaksectie of de vestigingsleider willen. Zo gebruikt Maarten bijvoorbeeld geen lesboeken (en denkt hij ook dat leraren daar vaak een beetje lui van worden).

Passie is niet overdraagbaar, men kan het niet kopiëren. Daarom hebben Maarten en Jaap ons een mooie uiteenzetting van ideeën, principes en handvatten gegeven om passie op te zoeken. Het eerste gedeelte van Maarten’s verhaal was een oriëntatie op leertheorieën, waarna hij in dialoog met de deelnemers zijn passie met hen deelde en ze inspireerde tot eigen ideeën.

Loyale Rebellen is een initiatief van Planum. Kijk op www.loyalerebellen.nl#0000ff"> voor de uitgebreide versie van dit verslag.