Project Rwanda

Project Rwanda

Project Mana Mfasha for the Children

Onderwijs is belangrijk, niet alleen in Nederland maar overal. Planum is in contact gekomen met de directeur van een school in Kigali, Rwanda. Zijn naam is John Bosco Harelimana en hij heeft in 2004 een school opgericht, Mana Mfasha for the Children. De betekenis van de naam is God helpt de kinderen. John heeft de school opgericht omdat hij zag dat er veel kinderen rond hingen zonder naar school te gaan, die daardoor ook niet konden gaan studeren. Hij is de school begonnen in zijn huis. Hiervoor sloopte hij alle binnenmuren om een lokaal te vormen. Toen de school groter werd kon hij een stuk land kopen, hier is de school nu nog steeds gevestigd.
 

Achtergrond
In Rwanda leeft 60,3% van de bevolking onder de armoedegrens. De school is gevestigd even buiten Kigali. (Kigali heeft ongeveer 800.000 inwoners). Het ligt in een arme wijk waar de meeste mensen leven in hutten, zonder water en elektra. De ouders van de leerlingen komen voornamelijk uit de bouw, zijn hulp, beveiliger, schoonmaker of hebben een klein bedrijf.
Mensen die werkzaam zijn in de bouw kunnen in Kigali zo’n 6000 RWF verdienen per dag. Dat komt neer op €7,80. De meeste ouders hebben  hierdoor niet voldoende inkomen om te voorzien in voldoende en goede voeding of om hun kinderen naar een school te sturen. Speciaal voor deze groep mensen met een lage tot middenklasse inkomen is Mana Mfasha opgericht.
 

De school
De vier hoofddoelen van de school zijn educatie, voeding, hygiëne en Bijbelkennis. De school geeft basisonderwijs aan kinderen van 3 tot 6 jaar. De lessen bestaan uit basiseducatie, bijbel kennis en lessen over hygiëne. Het laatst genoemde is zeer van belang. De hygiëne in Rwanda is slecht. Veel kinderen sterven jong door gebrekkige hygiëne en ondervoeding. Door kennis over hygiëne en voeding aan de kinderen bij te brengen kan dit aantal terug gebracht worden.  De school biedt niet alleen kennis over voeding maar zorgt ook voor de maaltijden van de kinderen.
Daarnaast worden voor de jongeren activiteiten verzorgd en worden er trainingen gegeven over dansen, sport en houtbewerking. 
Er zijn nu 98 kinderen die les krijgen op Mana Mfasha for the children. Zij krijgen les van vier leraren. Verder zijn er vier schoonmakers in dienst om ook de hygiëne op school op orde te houden.
 

John Bosco Harelimana
John is zelf geboren in een arme familie, zijn ouders verdienden geld met het telen van gewassen. Hij kon gelukkig wel naar school maar in moeilijke omstandigheden. Hij had echter een droom om de gemeenschap en anderen te helpen. Na zijn school is John gaan studeren,  vier jaar natuurkunde (tussen door als hij tijd had wiskunde en geneeskunde) en vervolgens twee jaar biologie en scheikunde. 

Hierna kreeg hij een grote kans, hij kon zijn studie voorzetten op de universiteit waar hij sociologie en pedagogiek studeerde in het Congolees. Hij kon daarna met hulp van Kansas University zijn Engels verbeteren zodat hij ook in het Engels kan lesgeven.
John heeft daarna verschillende banen gehad. Bij World Vision, als supervisor van schoonmakers en tuinmannen. Bij ABD school of Don Bosco als leraar. Bij SOS for the Children gaf hij trainingen in voeding en Engels en bij de Amerikaanse ambassade in Kigali was hij medewerker sociale zekerheid.

Nu runt John de school, maar daarnaast doet hij nog veel meer. Hij helpt de gemeenschap door met jongeren te dansen, theater te doen of sport te organiseren. Ook geeft hij trainingen aan vrouwen over voeding en hygiëne.

Voor de lokale gemeenschap treedt hij op als adviseur ter verbetering van het leven daar, als bemiddelaar en helpt hij bij ontwikkeling van de families. Hij verkoopt groenten en fruit. De opbrengsten hiervan gaan naar de school.
 

Project
Zoals eerder beschreven is de wijk, waar Mana Mfasha for the Children gelegen is, een arme wijk. De school vraagt een bijdrage van €20,- per jaar van de leerlingen. Deze bijdrage is alleen voor de lessen. Het schooluniform, de materialen en het eten  worden hier niet bij gerekend. Deze geringe bijdrage kunnen veel ouders niet eens leveren.
Daarnaast wordt er vanuit de overheid nauwelijks subsidie verstrekt voor onderwijs. Er zijn enkele openbare scholen die dit ontvangen maar Mana Mfasha krijgt niets.
De leraren van de school krijgen voor hun werk 70.000 RWF per maand (90,97 EUR) normaal gesproken zou een leraar  150.000 RWF kunnen verdienen (194,93 EUR). Dit kan de school echter niet opbrengen. Hierdoor hebben veel leraren er nog een baan bij om toch rond te kunnen komen. Toch zijn zij allen gedreven om de kinderen te helpen en les te geven.

Doordat er zo weinig geld beschikbaar is, komt het onderhoud van de school op de laatste plaats. Dit vormt een probleem. De plafonds in de lokalen bestaan enkel uit metalen platen, zonder isolatie.  In het droge seizoen wordt het daardoor te warm in de lokalen om normaal les te kunnen geven. Om dit te verbeteren zullen de oude plafonds geïsoleerd moeten worden. Hiervoor is Planum al financieel bijgesprongen. Inmiddels is het werk hieraan bijna klaar.

Naast het onderhoud aan de school heeft Mana Mfasha for the children een grote wens; Een eetzaal voor de kinderen en hun ouders. In de lokalen is nauwelijks ruimte om gezamenlijk te eten en ook uit praktisch en hygiënisch oogpunt is het  nodig om hier een aparte zaal voor te hebben. De eetzaal kan gebruikt worden voor het gezamenlijk eten maar ook om bijeenkomsten met de ouders te houden, dit gebeurt nu voornamelijk in de open lucht.

Het lukt de school zelf niet om hier voldoende financiële middelen voor beschikbaar te krijgen. Hierom heeft Johan Verstappen van Planum besloten om ook hierbij te helpen door scholen te zoeken in Nederland die mee willen werken aan dit prachtige project. Om zo deze droom in vervulling te laten gaan.

Project Rwanda