Visie op leiderschap

Visie op leiderschap

Het woord &;planum&; betekent &;helder&;. Planum zet met en voor jou een heldere stap naar leiderschap in het onderwijs.

Vanuit visie naar missie

De visie van Planum op leiderschap is, dat ieder individu - betrokken bij een onderwijsorganisatie - individueel leiderschap nodig heeft om de organisatie als geheel te versterken. De missie van Planum is daarom het individueel leiderschap zichtbaar te maken en te ontwikkelen. Geen talent mag verloren gaan.

Ook de werkwijze van Planum is helder. Geen vage verhalen, geen ‘ja maar’, gewoon aanpakken. Leiderschap tonen is een kwestie van doen en niet te veel praten. Leiderschap is lef hebben, knopen doorhakken. Leiderschap tonen zit in details. Planum maakt jou als individu bewust van die details, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen.

Authentiek leiderschap

Het instrument ‘zelfreflectie’ geeft richting aan de ontwikkeling van jouw authentieke leiderschapsstijl. Dit is een persoonlijk proces. Planum begeleidt en adviseert je hierbij. Planum ziet leiderschap als een bewust proces van beïnvloeden en motiveren binnen de kaders van een gezamenlijk doel.

Leergang Leiderschap

Op basis van jarenlange ervaring in onderwijsorganisaties heeft Planum de Leergang Leiderschap ontwikkeld. 

Visie op leiderschap